وبینار بررسی فضای استارتاپی کشور و عوامل شکست و موفقیت آن‌ها

شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک و طرح‌نو برگزار می‌کند
وبینار بررسی فضای استارتاپی کشور و عوامل شکست و موفقیت
زمان برگزاری: 1400/10/02 ساعت برگزاری: 17 الی 19
جهت اطلاعات بیشتر: 37260107 _ 09229718337