لطفا کد تیم را وارد نمایید

کد تیم را وارد نمایید:

 

برای ثبت نام  اطلاعات کامل کارت  عابر بانک و همچنین رمز دوم (رمز اینترنتی ) آن  الزامی است .

رعایت شئونات اسلامی و مقررات هتل برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .

همراه داشتن شناسنامه  شرکت کنندگان و همراهان در زمان ورود و اقامت  در هتل الزامی است .

ساعت ورود به هتل ملاک محاسبه نبوده و ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 12 ظهر و تحویل اتاق بعد از ساعت 15 می باشد .

تغییر تاریخ اقامت، تغییر نام رزرو کننده و لغو رزرو تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد  ومبلغ پرداختی بابت رزرو  قابل استرداد نمی باشد .

مسولیت دانش آموزان در هنگام حضور در هتل به عهده سرپرست تیم می باشد .

تعیین نوع اتاق ها و اسامی افراد در هر اتاق به عهده مسول اسکان و مسول پذیرش هتل می باشد و شرکت کننده حق اعتراضی در این زمینه ندارد و امکان  تعویض یا جابجایی اتاق ها یا نفرات به هیچ وجه وجود ندارد.

کلیه خدمات هتل شامل اینترنت ، مینی بار ، تلفن، کافی شاپ و .. بر عهده مهمان می باشد .

 

 

 

تمامی قوانین را خوانده ام و قبول دارم